Aktuality

Provoz MŠ Šaumannova od 1.6.2020

Vážení rodiče,


MČ Brno Židenice rozhodla o znovuotevření židenických mateřských škol

k 1. 6. 2020, za předpokladu dodržení základních provozních podmínek stanovených MŠMT v dokumentu „Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020“ a dle provozních a personálních možností každé jednotlivé školy.
*K docházce byly přijati děti obou zaměstnaných rodičů, dle předběžného průzkumu

Pro snížený počet personálu bude v provozu pouze 1 třída od 6,30 do 16,00 hodin

*Zákonní zástupci, jejichž děti nebudou do MŠ docházet budou od školného osvobozeni a mají možnost žádat o ošetřovné (80%)

*Při předání dítěte podepíše nebo donese doprovod následující dokumenty:
- Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění
- Seznámení s podmínkami MŠ během provozu od 1. 6. 2020

*Nebudou probíhat žádné společné aktivity ani kroužky

*Úplata za školné: Děti, které do MŠ nastoupí, musí uhradit školné v plné výši. Zákonní zástupci, kteří dítě do MŠ nepřihlásí, budou od platby školného osvobozeni.

Kalendář


29.6.2020 - 31.8.2020 MŠ uzavřena - Elektroinstalace a rekonstrukce kuchyně
1.9.2020 Zahájení školního roku 2020/21
3.9.2020 Schůzka s rodiči a Rozloučení s předškoláky

-----------------------------------------------------------


Od 17.3.2020 je Mateřská škola uzavřena ( viz Nařízení č. 5/2020) do odvolání


V souvislosti s tímto nařízením byl vydán Dodatek k vnitřní směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání. Dodatkem dochází k prominutí úplaty za předškolní vzdělávání dle §123 odst4,5 školského zákona. Platnost dodatku je do odvolání mimořádných opatření.


žádosti o ošetřovné a dotazy zasílejte e- mailem

Informace k zápisu do MŠ na školní rok 2020/2021 na www.zapisdoms.brno.cz
Zápis - MŠ Šaumannova

Děkujeme za spolupráci.

-----------------------------------------------------------

Nařízení č.5/2020 - o přijetí krizového opatření

-----------------------------------------------------------

Linka pro Koronavirus KHS Brno 773 768 994 od 8,00 - 17,00 hodin, další informace na www.szu.cz

-----------------------------------------------------------

Všechny akce MŠ jsou do odvolání zrušeny.

-----------------------------------------------------------


Informace pro rodiče k povinnému předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2017 (klikněte zde)

-----------------------------------------------------------

O nás Aktuality Co potřebuji do MŠ Denní program Personál Program MŠ Řád MŠ Spolupráce MŠ Zájmové činnosti Aktivity

O nás

Aktuality

Co potřebuji
do MŠ

Denní
program

Personál

Program MŠ

Řád MŠ

Spolupráce

Zájmové
činnosti

Aktivity