Denní program

6,30

V tuto dobu se otvírá mateřská škola, děti se scházejí v jedné ze tříd.

7,30

Děti se rozchází do svých tříd, kde si vybírají podle zájmu hru, řízenou nebo spontánní činnost.

9,00

Podává se svačina, čerstvé ovoce a zelenina, děti jdou svačit podle toho, jak dokončí hru nebo činnost.

9,30

Děti pokračují ve hře nebo se účastní skupinových činností dle tématických plánů. Jednou týdně je logopedická prevence, keramika a flétna.

10,00

Jdeme se oblékat na pobyt venku, od dubna do října chodíme ven dříve podle počasí a provádíme část činností venku.

12,00

Obědváme, po obědě si čistíme zuby.

13,00

Po obědě jdou děti odpočívat, převléknou se do pyžamek a poslouchají pohádku.

O nás Aktuality Co potřebuji do MŠ Denní program Personál Program MŠ Řád MŠ Spolupráce MŠ Zájmové činnosti Aktivity

O nás

Aktuality

Co potřebuji
do MŠ

Denní
program

Personál

Program MŠ

Řád MŠ

Spolupráce

Zájmové
činnosti

Aktivity