Spolupráce mateřské školy

Personální podpora a vzdélávání pracovníků MŠ Šaumannova.

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.Kromě našeho stálého personálu, který zajišťuje nejen denní program, ale i vedení některých kroužků, spolupracujeme také s následujícími subjekty:

  • – Pedagogická fakulta Masarykovy university
  • – Mateřské školy podporující zdraví
  • – Základní škola Gajdošova
  • – Pedagogicko-psychologická poradna
  • – Krajské hygienické stanice
  • – Kancelář Brno - zdravé město
  • – Domov pro seniory Nopova Brno


O nás Aktuality Co potřebuji do MŠ Denní program Personál Program MŠ Řád MŠ Spolupráce MŠ Zájmové činnosti Aktivity

O nás

Aktuality

Co potřebuji
do MŠ

Denní
program

Personál

Program MŠ

Řád MŠ

Spolupráce

Zájmové
činnosti

Aktivity